Compliance

Zapewniamy pomoc w przeprowadzeniu zgodności waszej działalności z normami, zaleceniami i stosownymi praktykami. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji waszej organizacji.

COMPLIANCE - ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I ETYKĄ

Compliance to metody utrzymania zgodności z przepisami prawa i wartościami etycznymi, które są dla Ciebie ważne. Wpływają nie tylko na ograniczenie ryzyk prawnych, ale także poprawiają i wizerunek firmy, w tym jej wiarygodność. W tym celu między innymi:

  • przygotowujemy system przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach w Twojej firmie od sygnalistów, a więc także procedurę i działania edukacyjne, pomagamy też rozpatrywać takie zgłoszenia,
  • przygotowujemy i wdrażamy procedury antykorupcyjne a także szkolenia w tym zakresie,
  • przygotowujemy i wdrażamy procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML),
  • tworzymy kodeksy etyczne, polityki compliance, polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR i ESG),
  • wspomagamy raportowanie niefinansowe ESG i proponujemy działania dla Twojej, aby poprawić jej osiągnięcia opisywane w tych raportach,
  • sprawdzamy i aktualizujemy wewnętrzne procedury (m.in. pod kątem wzajemnej spójności),
  • identyfikujemy ryzyka prawne,
  • oferujemy outsourcing certyfikowanego oficera compliance, nadzorującego system compliance.

W tym zakresie współpracujemy z radcą prawnym, certyfikowanym oficerem compliance, inspektorem ochrony danych, doktorem nauk prawnych.

Odpowiedzi na częste pytania

Wideokonferencja, rozmowa telefoniczna, spotkanie w biurze, herbatka w domu? Żaden problem. Wyślij nam swoje dane kontaktowe – jakie chcesz, spotkajmy się bez zobowiązań.

NAPISZ DO NAS!

Prosta i czytelna umowa zlecenia pozwala kontrolować koszty – płacisz tylko za godziny, które przepracowaliśmy dla Ciebie. W przypadku konkretnych zamówień możemy się umówić na z góry określone wynagrodzenie albo abonament (opłata ryczałtowa za z góry określone godziny).

Chcemy Ci towarzyszyć w podejmowaniu decyzji, wskazywać ryzyka i pomóc wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. Przygotowujemy dokumenty dla konsumentów tak, by były dla nich zrozumiałe (legal design).

Jak możemy Ci pomóc?

Pamiętaj! Po drugiej stronie monitora siedzą ludzie pełni pasji.
Nawiąż z nami kontakt – powiedz kim jesteś i jak możemy Ci pomóc.

Polecam Pana Łukasza za jego ponadstandardowe zaangażowanie w sprawy swoich klientów. Jest to osoba, która nie pozostawi maila bez odpowiedzi, co bardzo doceniam. Jego responsywność przeszła moje oczekiwania. Podczas naszej krótkiej współpracy zbudowałem świadomość, że Pan Łukasz jest godnym zaufania partnerem i warto szukać u niego profesjonalnej porady.

Wojciech z Wiednia
Inwestor,

Potrzebujesz profesjonalnej porady finansowej?