REGULAMIN SERWISU

Postanowienia ogólne

  1. Definicje
  2. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  4. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego
  6. Własność intelektualna
  7. Postanowienia końcowe