Ważne! Co zrobić, aby nie zdrożał prąd dla małych przedsiębiorstw?

Pod koniec dnia 29 lipca 2019 r. mija termin składania oświadczeń dostawcom energii elektrycznej dla mikro i małych przedsiębiorstw – jeżeli chcą nadal w 2019 r. korzystać z niższych taryf za energię elektryczną.

Od stycznia do czerwca 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek stosować wobec swoich odbiorców ceny obowiązujące w 2018 r. W drugiej połowie tego roku obowiązek taki wygasł, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostają bez zmian dzięki czemu nie trzeba składać oświadczenia w tej sprawie.

Jednak dla mikro i małych przedsiębiorstw, złożenie oświadczenia ma bardzo duże znaczenie. Zatem każdy, przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego przychody w ciągu dwóch lat nie przekraczają 10 mln euro (ok. 40 mln zł), powinien złożyć oświadczenie u swojego dostawcy energii, które jest dostępne na stronie np. www.tauron.pl.

– Ustawowy termin na złożenia oświadczenia upływa 27 lipca 2019 r., lecz z uwagi na fakt, że termin ten wypada w sobotę, oświadczenia klientów będą przyjmowane do 29 lipca 2019 roku. Liczy się data dostarczenia dokumentu, a nie data jego nadania!

Niezłożenie takiego oświadczenia jest jednoznaczne z brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z 2018 roku w II półroczu 2019 roku. Poza mikro i małymi przedsiębiorstwami oświadczenie powinny złożyć także szpitale, jednostki sektora finansów publicznych i państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Odnośnie średnich i dużych przedsiębiorstw po upływie trzeciego kwartału 2019 r. będą one mogły składać pierwsze wnioski o pomoc publiczną de minimis do Funduszu Wypłat Różnicy Ceny.

Na rekompensaty w funduszu zgromadzono już w ramach pomocy de minimis ponad 2,7 mld zł. Kwota ta powinna nadal rosnąć, wraz z przeprowadzeniem kolejnych aukcji na sprzedaż uprawnień do emisji CO2.

Jeśli znasz przedsiębiorców, którzy łapią się na na zniżkę wyślij im ten artykuł.Dodaj komentarz