Czym właściwie jest COMPLIANCE?

Wiele osób uważa, że do compliance zaliczają się są określone dziedziny prawa. Najczęściej wskazują przepisy dotyczące:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML);
  • gospodarowania odpadami (BDO);
  • ochrony danych osobowych (RODO).

A co z innymi obszarami? Np. utrzymanie zgodności z przepisami prawa pracy to już nie jest compliance

 W mojej ocenie compliance to metody utrzymania zgodności, a nie obszary prawa, w których należy tę zgodność utrzymać.

 Z kolei obszary prawa, w ramach których oficer compliance będzie działał na rzecz utrzymania zgodności określamy na podstawie analizy ryzyka, która uwzględnia kontekst prowadzonej działalności gospodarczej.

 Przykładowo, dla przedsiębiorstwa kolejowego istotne znaczenie będą miały przepisy ustawy o transporcie kolejowym i to na zgodności z nimi skupi się oficer compliance i tworzony przez niego system zarządzania zgodnością. Zapewne:

  • przeprowadzi kampanię edukacyjną w celu budowy kultury bezpieczeństwa w transporcie,
  • utworzy kanał zgłoszenia dla sygnalistów,
  • szczegółowo przeanalizuje ryzyka,
  • stworzy politykę compliance czy kodeks etyczny…

 Jednak przepisy prawa kolejowego na ogół nie będą miały żadnego znaczenia dla przedsiębiorców spoza tej branży, wdrażających compliance.Dodaj komentarz