Psychologia poznawcza u źródeł marketingu i reklamy - Górnicki Invest - Inwestycje, Kredyty, Ubezpieczenia, Nieruchomości, Leasingi, Consulting
11463
post-template-default,single,single-post,postid-11463,single-format-standard,mkd-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,burst-ver-2.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,no_animation_on_touch,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

Psychologia poznawcza u źródeł marketingu i reklamy

Na postrzeganie rzeczywistości przez człowieka ogromny wpływ mają strategie reklamowe. Temat ten staje się obiektem zainteresowania nie tylko twórców reklam, ale również psychologów, czy socjologów.
Marketing i reklamę możemy zrozumieć lepiej dzięki psychologii poznawczej. To właśnie ona odpowiada za procesy postrzegania, pamięci, kategoryzacji, czy rozumowania.
Postrzeganie (in. percepcja) to termin określający zbiór procesów wpływający na powstanie subiektywnego obrazu rzeczywistości (spostrzeżenia).
Możliwości percepcyjne człowieka towarzyszą mu już od momentu urodzenia, choć w trakcie rozwoju ewoluują i rozwijają się na podstawie doświadczeń.
Spostrzeganie jest kluczowym etapem przetwarzania informacji, odbieranych przez określone zmysły. Człowiek posiada wyspecjalizowane i skomplikowane narządy zmysłów, reagujące na wiele różnych bodźców pochodzących z otoczenia.
Efekt procesu postrzegania zależy od wielu czynników, m. in.:
• sprawności narządów zmysłów
• rodzaju docierających do człowieka informacji
• interpretacji danych będącej wynikiem przynależności kulturowej, osobistych doświadczeń, nastawienia emocjonalnego
• obronności percepcyjnej – unikanie dopuszczenia do świadomości określonego sygnału
• wrażliwości percepcyjnej.

W procesie spostrzegania udział biorą dane z otoczenia oraz indywidualne kwestie związane z pamięcią, procesem uczenia się, strukturą osobowości człowieka. Dzięki percepcji możliwe jest tworzenia przez nas uporządkowanego, usystematyzowanego i spójnego odzwierciedlenia rzeczywistości.
Podejścia do badania percepcji:
• neuropsychologiczne – nacisk kładzie się na anatomiczną budowę analizatorów zmysłowych
• decyzyjna teoria spostrzegania – posługuje się skomplikowanym aparatem matematycznym, który opisuje nie dające się zaobserwować procesy przetwarzania informacji sensorycznej.

Wspólne stwierdzenie obu podejść mówi, że człowiek w procesie spostrzegania „tworzy” rzeczywistość i może na ten proces wpływać orientacja neuropsychologiczna i decyzyjna.

Postrzeganie a marketing
Psychologia poznawcza stwarza pole manewru dla marketingu i reklamy. Specjaliści starają się wpływać na odbiór produktów, bądź usług wśród społeczeństwa. Mają oni świadomość, że nie bez znaczenia jest emocjonalne zaangażowanie jednostek w spostrzeganie znaku firmowego, marki, firmy.
Również reklamy zmuszające odbiorcę do wykazania zaangażowania poznawczego w odczytaniu przekazywanych treści, mają dużą efektywność i wywołują zamierzony skutek. Przekaz (forma) reklamy ma takie samo znaczenie, jak jej treść. Dzięki znajomości technik, wpływających na proces postrzegania można wpłynąć na nastawienie czy preferencje.

Pierwsze wrażenie
Pierwsze wrażenie determinuje to, jak określoną kwestię będziemy postrzegać w przyszłości. Jeśli będzie pozytywne, będziemy mieli skłonność do oceniania w kategoriach korzystnych – i odwrotnie.
Specjaliści od marketingu doskonale wiedzą o sile pierwszego wrażenia i starają się tak formułować przekazy, reklamy, aby determinowało ono zainteresowanie Klienta, a nie jego niechęć lub obojętność.

Pamięć
Pamięć to mechanizm kierujący rejestrowaniem, magazynowaniem i odtwarzaniem określonych bodźców. Jej cechy to trwałość, wierność, szybkość zapamiętywania i odtwarzania informacji. Często bada się sam proces zapominania. Również w zakresie marketingu ma to znacznie – należy bowiem tak konstruować przekaz, aby zapadł trwale w świadomość. Do Klientów docierają różne bodźce z wielu źródeł, ale to właśnie specyficzne cechy sprawiają, że ludzie daną rzecz zapamiętają. W tworzeniu strategii marketingowych pomocne są wyniki badań nad pamięcią. Na zapamiętywanie określonej reklamy wpływa nie tylko częstość jej wyświetlania, ale także manipulowanie wskazówkami jej przywoływania.

Znak towarowy jako strategia marketingowa kontra psychologia
Znak towarowy pozwala odróżnić firmę. Wpływa na widoczność i rozpoznawalność. Jeśli zyska renomę staje się nieodłącznym elementem danego przedsiębiorstwa, czyli znakiem wartościowym. Aby znak towarowy tworzył osobowość firmy, należy wprowadzić marketingową strategie rozszerzania znaku. Pomocna jest tutaj psychologiczna teoria kategoryzacji, dzięki której można wykorzystać utożsamianie określonego znaku towarowego z różnymi produktami.
Marketing oraz sposób tworzenia reklam czerpią z poznawczych oraz emocjonalnych mechanizmów konsumentów. Psychologia odgrywa zatem ogromną rolę. Zrozumienie zachowania konsumenta jest związane z emocjami, cechami osobowości, uczeniem się, postrzeganiem, postawami czy potrzebami. Określone preferencje i wybory produktów mają swoje podłoże w sposobie postrzegania rzeczywistości i określonych mechanizmach natury psychologicznej.

Biznes i marketing a manipulacja
Manipulacja w marketingu, reklamach, czy w biznesie to zjawisko powszechne. Specjaliści próbują nakłonić nas do skierowania uwagi na konkretne produkty, czy usługi, zainteresowania się dana firmą. W dobie globalnego działania marketingu i reklamy, ciężko wpływa się na emocje, czy koncentrację uwagi – wszelkie techniki są maksymalnie eksploatowane, żeby tylko pozyskać klienta.

Bez komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.